Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Sự Kiện: THƯƠNG BINH LIỆT SĨ (27/07)

  • Trang chủ
  • > Sự Kiện: THƯƠNG BINH LIỆT SĨ (27/07)
SỰ KIỆN 1: THƯƠNG BINH LIỆT SĨ (27/07)

 Thời gian và đối tượng tham gia

Thời gian diễn ra: Từ 17:00 - 22/07/2022 đến 00:01 - 16/08/2022 (tức hết ngày 15/08/2022 bước sang ngày 16/08/2022)

Đối tượng sử dụng: 

Nhận vật có đẳng cấp từ 30 trở lên

Lưu ý: Trống 2x6 ô hành trang để tham gia sự kiện.

 NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú

Đại Sự Lão Lão

Vị trí: Tương Dương (196/202)

Chức năng:
- Hợp thành vật phẩm
- Nhận thưởng đạt mốc
- Kiểm tra số lần sử dụng vật phẩm
- Mua "Thuốc giảm đau"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 16/08/2022


Túi nguyên liệu

Nguồn gốc:

Nhận được khi hạ quái tại các bản đồ 50 trở lên

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Sử dụng nhận nguyên liệu

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 16/08/2022


Bông gòn

Nguồn gốc: Nhận được khi mở "Túi nguyên liệu"

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Hộp dụng cụ y tế" "Túi y tế"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 16/08/2022


Băng gạc

Nguồn gốc: Nhận được khi mở "Túi nguyên liệu"

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Hộp dụng cụ y tế" "Túi y tế"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 16/08/2022


Thuốc đỏ

Nguồn gốc: Nhận được khi mở "Túi nguyên liệu"

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Hộp dụng cụ y tế" "Túi y tế"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 16/08/2022


Thuốc giảm đau

Nguồn gốc: Mua tại NPC "Đại Sự Lão Lão"

1 Tiền đồng = 1 vật phẩm

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Túi y tế"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 16/08/2022

 Công thức hợp thành

Hình ảnh Ghi chú

Hộp dụng cụ y tế

Nguồn gốc: Hợp thành từ NPC "Đại Sự Lão Lão"

Công thức:
+ 1 Bông gòn
+ 1 Băng gạc
+ 1 Thuốc đỏ
+ 2000 lượng

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Sử dụng nhận: 200.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 16/08/2022
- Giới hạn: 500 vật phẩm/ 1 nhân vật


Túi y tế

Nguồn gốc: Hợp thành từ NPC "Đại Sự Lão Lão"

Công thức:
+ 1 Bông gòn
+ 1 Băng gạc
+ 1 Thuốc đỏ
+ 1 Thuốc giảm đau

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Sử dụng nhận: 1.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

Ngẫu nhiên nhận:
- Xem phần thưởng bên dưới.

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:01 ngày 16/08/2022
- Giới hạn: 500 vật phẩm/ 1 nhân vật

 Phần thưởng sử dụng

[500]
Hộp dụng cụ y tế

(Tổng sử dụng nhận: 100.000.000 điểm kinh nghiệm - không cộng dồn)

 

[500]
Túi y tế
(Tổng sử dụng nhận: 500.000.000 điểm kinh nghiệm - không cộng dồn)
Phi tốc hoàn (lễ bao) Đại lực hoàn (lễ bao)
Võ Lâm Mật Tịch Tẩy Tủy Kinh
Thiết La Hán Bàn Nhược Tâm Kinh
Lam Thủy Tinh Tử Thủy Tinh
Lục Thủy Tinh Tinh Hồng Bảo Thạch
Tiên Thảo Lộ (1 giờ) Tiên Thảo Lộ (8 giờ)
Thiên Sơn Bảo Lộ Quế Hoa Tửu
Bách Quả Lộ Phúc Duyên Lộ
Túi danh vọng (1-5 điểm) Hoàn Thành Dã Tẩu
Đại Thành Bí Kíp 90 Trang Bị Kim Phong (ngẫu nhiên)
Bảo Rương Bí Kíp Linh Hồn Chiến Mã
(xem công dụng bên dưới)
Dây Cương - Sơ Cấp
(xem công dụng bên dưới)
Yên Ngựa - Sơ Cấp
(xem công dụng bên dưới)
Định Quốc Tử Đằng Hộ Uyển Định Quốc Xích Quyên Nhuyễn Ngoa
Định Quốc Ngân Tầm Yêu Đái Huân Chương Vinh Dự
(xem công dụng bên dưới)
Ngựa 80 (Ngẫu nhiên)
(Hạn dùng 7 ngày)
../..

 Thưởng sử dụng đạt mốc

[Max 2 Loại]
Hộp dụng cụ y tế - Túi y tế
400.000.000 điểm kinh nghiệm
(400 triệu điểm kinh nghiệm cộng dồn)
10 Thư Hùng Lệnh
Ngẫu nhiên nhận thêm:

10 Mảnh - Nón Định Quốc
10 Mảnh - Áo Định Quốc
01 Phụng Nguyệt Quả Dung
01 Cống Nguyệt Phù Dung
01 Mảnh - Thiên Hoàng

 

SỰ KIỆN 2: TẶNG HUÂN CHƯƠNG - VINH DỰ

 Đua TOP tặng "Huân Chương - Vinh Dự"

Bảng Xếp Hạng sẽ cập nhật liên tục kể cả quý nhân sĩ tặng 1 vật phẩm cũng cập nhật.

Sau khi kết thúc sự kiện vào 00:01 - 16/08/2022 (tức hết ngày 15/08/2022 bước sang ngày 16/08/2022) thì Đại Sự Lão Lão sẽ không nhận Huân Chương nữa và đồng thời tổng kết Bảng Xếp Hạng.

Vị trí: Đại Sự Lão Lão tại Tương Dương (196/202)

Lưu ý Huân Chương Vinh Dự chỉ có thời hạn trong ngày kể từ lúc ăn event ra (nhanh chóng nạp để tránh mất)

 Phần thưởng nhận được khi đạt TOP

Sau khi Sự kiện kết thúc lúc 00:01 - 16/08/2022 (tức hết ngày 15/08/2022 bước sang ngày 16/08/2022)

         Hạng      Vật phẩm nhận được
1 1 bộ An Bang Hoàn Mỹ
Được Tạc Tượng theo tên nhân vật ở Tương Dương Trung Tâm (vĩnh viễn)
Khi bái kiến sẽ được 1.000.000 exp/ngày 
(không cộng dồn)
2 1 bộ An Bang (Ngẫu nhiên thuộc tính)
3 1 set Định Quốc max Option
4 1 trong 3 bộ Định Quốc, Nhu Tình, Hiệp Cốt (random)
5 1 set Thiên Hoàng (May Mắn 3%)

 CÔNG DỤNG CÁC VẬT PHẨM:

Vật phẩm Chức năng
Thư Hùng Lệnh Vật phẩm dùng để Đua Top Bang Hội (Bang Hội Tinh Anh)
Sự kiện: Đua TOP Bang Hội - Thư Hùng Lệnh (jxbisu.net)
Linh Hồn Chiến Mã Được bán tại KTC giá 100 xu dùng để tăng tỉ lệ ép ngựa Sơ Cấp.
Tính năng: Luyện chiến mã
Yên Ngựa - Sơ Cấp Bán tại KTC 150 xu, vật phẩm dùng để ép ngựa Sơ Cấp.
Tính năng: Luyện chiến mã
Dây Cương - Sơ Cấp Bán tại KTC 150 xu, vật phẩm dùng để ép ngựa Sơ Cấp.
Tính năng: Luyện chiến mã
Mảnh Thiên Hoàng Dùng 04 mảnh trang bị Thiên Hoàng, đến Dã Luyện Đại Sư (Tương Dương 200/202) 
Để ghép thhàn 01 Trang bị Thiên Hoàng tự chọn.