Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Tính năng: Luyện chiến mã

 Công thức luyện ngựa 80

Nguyên liệu Số lượng
Cỏ Tươi Tây Vực
(Đổi điểm tích lũy Tống Kim - 5000 điểm/1 cỏ)
10
Yên Ngựa (Sơ cấp)
(Rơi ra từ Boss Tiểu Hoàng Kim hoặc sử dụng Event và Kỳ Trân Các)
1
Dây Thừng (Sơ cấp)
(Rơi ra từ Boss Tiểu Hoàng Kim hoặc sử dụng Event và Kỳ Trân Các)
1
Tinh Hồng Bảo Thạch 5
Lam Thủy Tinh 5
Lục Thủy Tinh 5
Tử Thủy Tinh 5
Phúc duyên lộ (Đại) 5

Sau khi có đầy đủ nguyên liệu đem đến NPC Bán ngựa Tương Dương để luyện chiến mã mặc định tỷ lệ sẽ là 50%

Nếu như chư vị đại hiệp muốn tăng tỷ lệ thì có thể dùng Linh Hồn Chiến Mã tại Kỳ Trân Các để tăng tỷ lệ 1 viên Linh Hồn Chiến Mã tương ứng với 10% tối đa chỉ có thể dùng 2 viên để tặng cho NPC Bán ngựa tăng tỷ lệ luyện thành công chiến mã.