Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

CHIẾN TRƯỜNG TỐNG & KIM

Chiến trường Phong Vân Luận Kiếm (Tống Kim) là nơi để các cao thủ có thể cùng hảo hữu, Bang hội mình tả xung hữu đột, thi triển võ công xưng bá thiên hạ. Trong thời gian vừa qua đã thu hút được sự quan tâm tham gia của đông đảo quý nhân sĩ.

 Điều kiện tham gia

Đối tượng tham gia: Tất cả nhân vật đã gia nhập môn phái.

Cao cấp: Yêu cầu đẳng cấp 80 trở lên.

Thời gian báo danh: 20:50.

Thời gian chờ: 10 phút.

Thời gian khai chiến: 21:00.

Thời gian diễn ra: 60 phút.

Số nhân vật tối đa: 150 người mỗi phe.

Sử dụng "Thần Hành Phù hoặc Tống Kim Chiêu Thư" để đến nơi báo danh

Phí báo danh:

Cao Cấp: 0 vạn lượng

 

 NPC & Vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú

NPC Báo danh
(Tống/Kim)

Vị trí: Khu vực báo danh phe Tống/Kim.

Công dụng: Báo danh tham gia phe Tống/Kim.


NPC Quân Nhu
(Tống/Kim)

Vị trí: Khu vực báo danh phe Tống/Kim.

Công dụng:

Đổi điểm tích luỹ thành điểm kinh nghiệm

Kiểm tra điểm tích luỹ hiện có

Đổi đạo cụ Tống Kim (Phi Tốc, Lệnh Bài, Chiến Cổ....,Túi điểm tích lũy, Exp

Luyện Nhạc Vương Kiếm


 NPC Quân Nhu - chiến trường
(Tống/Kim)

Vị trí: Khu vực hậu doanh chiến trường phe Tống/Kim.

Công dụng:

Mua dược phẩm, sửa đồ, bán đồ.

Mua Máu Nhanh giá:

Cao cấp: 100 lượng / bình

 Bản đồ thi đấu (1 bản đồ duy nhất - Hoàng Sa Lâm Ngao)

 Phần thưởng

TỐNG KIM CAO CẤP

Được áp dụng sau bảo trì 16:30 - 05/07/2022

Yêu cầu Cá Nhân Phần Thưởng

Phe Thắng
Tích lũy 1000 điểm

10.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

Phe Thua
Tích lũy 1000 điểm

10.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

TOP 1 Danh hiệu "ĐỘC CÔ CẦU BẠI" hạn dùng 24h
(Cộng 300 máu, 300 mana, tăng 10% tốc độ di chuyển và tăng 5% Kháng Tất Cả)

Lưu ý:
- Vào các ngày thứ 3,4,5,6 điểm tích lũy Tống Kim sẽ là x2
- Vào các ngày thứ 7, chủ nhật điểm tích lũy Tống Kim sẽ là x3
Riêng thứ 2 là Thiên Tử nên chỉ là x1

- Các trường hợp post điểm Tống Kim, sẽ được reset điểm về 0

  • Phần thưởng có thể sẽ thay đổi để phù hợp với tình hình hiện tại của sever.